PHÂN BÓN LÁ ĐA VI LƯỢNG CAO CẤP KING

- Cung cấp NPK và vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng.
- Kích thích cây trồng phát triển rễ, thân, cành, lá; phục hồi nhanh sau thu hoạch, cắt bông, tỉa cành.
- Kích thích cây trồng mau ra hoa; tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
- Kích thích cây trồng tăng hấp thụ dinh dưỡng từ đất, cải thiện hiệu quả sử dụng phân bón.
- Giúp cây trồng tăng khả chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết, môi trường .
- Nuôi dưỡng hoa, quả, củ, hạt: hoa to, đẹp, lâu tàn; quả củ to, chắc ruột, màu sắc đẹp, ngon ngọt; hạt chắc, mẩy, vàng sáng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.