PHÂN BÓN LÁ

 • Canxi sữa Thanh long

  Phân bón Long Bình
  Canxi sữa Thanh long

  Phân bón LB CaO Sữa ( TCCS 02)

  1)     Thành phần:

  Nts:2%; K2Ohh: 10%; CaO/Ca: 30/21,4%; S: 1%; Zn: 300ppm; Fe : 100ppm;

  Mg: 500 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi Bo Thanh long

  Phân bón Long Bình
  Canxi Bo Thanh long

  Phân bón LB-KaC2 (TCCS 11)

  1)     Thành phần:

   Nts:4.5%; K2Ohh: 18%; SiO2: 0,01; MgO: 0,1%; CaO/Ca:10/ 7,1%; S: 0,05%; Zn: 100ppm; Fe: 100 ppm; Cu: 100 ppm; B: 1000ppm

  2)     Liều lượng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 6-5-7 Thanh long

  Phân bón Long Bình
  6-5-7 Thanh long

  Phân bón LABIS 68 ( TCCS 01)

  1)     Thành phần:

  Nts:6%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 7%; Ca: 0,1%; Mg: 0,2%; S: 0,05%; B: 200ppm; Zn: 500 ppm; Mo: 50 ppm; Cu: 150 ppm, Axit Amin: 2000 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi Bo

  Phân bón Long Bình
  Canxi Bo

  Phân bón LB-KaC2 (TCCS 11)

  1)     Thành phần:

   Nts:4.5%; K2Ohh: 18%; SiO2: 0,01; MgO: 0,1%; CaO/Ca:10/ 7,1%; S: 0,05%; Zn: 100ppm; Fe: 100 ppm; Cu: 100 ppm; B: 1000ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Canxi sữa

  Phân bón Long Bình
  Canxi sữa

  Phân bón LB CaO Sữa ( TCCS 02)

  1)     Thành phần:

  Nts:2%; K2Ohh: 10%; CaO/Ca: 30/21,4%; S: 1%; Zn: 300ppm; Fe : 100ppm;

  Mg: 500 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Bón lá 6-5-7

  Phân bón Long Bình
  Bón lá 6-5-7

  Phân bón LABIS 68 ( TCCS 01)

  1)     Thành phần:

  Nts:6%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 7%; Ca: 0,1%; Mg: 0,2%; S: 0,05%; B: 200ppm;  Zn: 500 ppm; Mo: 50 ppm; Cu: 150 ppm, Axit Amin: 2000 ppm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết