Phân bón hữu cơ

 • TRUNG VI LƯỢNG

  Phân bón Long Bình
  TRUNG VI LƯỢNG

  Phân bón trung vi lượng(TCCS 03)

  1. Thành phần:

              CaO/ca: 4/2,8%; S: 5%; MgO/Mg: 3/1,5%; B: 2000 ppm; Hữu cơ: 4,9%;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Trung vi lượnghot

  Phân bón Long Bình
  Trung vi lượng

  Phân bón trung vi lượng(TCCS 03)

  1. Thành phần:

              CaO/ca: 4/2,8%; S: 5%; MgO/Mg: 3/1,5%; B: 2000 ppm; Hữu cơ: 4,9%;

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết